Từ ngày hôm nay (15/8), Thông tư 24/2023 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực.

Cơ quan đăng ký xe sẽ cấp và quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh.

Nếu như trước đây, chủ phương tiện bán ô tô, xe máy sẽ bán xe cùng biển số. Tuy nhiên, từ hôm nay, chủ phương tiện phải giữ lại biển số và đăng ký để nộp cho cơ quan công an.

Trường hợp chủ phương tiện mua xe mới sẽ đề nghị công an cấp lại số biển số cũ và làm đăng ký xe mới.

Trong trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số xe đó được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

Biển số được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm, kể từ ngày thu hồi đăng ký, biển số. Quá thời hạn trên, cơ quan đăng ký sẽ thu hồi đưa vào kho số để thực hiện đăng ký cho xe khác.

Mỗi biển số được gắn với một xe nên cá nhân có nhiều xe thì sẽ được cấp nhiều biển số khác nhau. Tất cả biển đều được gắn với định danh của chủ xe đó.

Khi biển số đã được định danh, chủ xe mà chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành này sang địa phương khác thì họ vẫn được giữ lại biển số định danh theo quy định và không phải đổi biển số.

Theo Thông tư 24/2023, xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Nếu chủ xe làm thủ tục thu hồi trước 15/8 thì số biển số đó được chuyển vào kho để cấp lại cho người khác.

Với biển 3 hoặc 4 số, người dân sử dụng lưu hành bình thường. Tuy nhiên, khi mua bán, sang nhượng hay thừa kế, biển số đó được chuyển thành biển định danh.

Không nộp lại biển số và đăng ký xe có thể bị phạt đến 8 triệu đồng

Nghị định 100/2019 của Chính Phủ đã quy định rõ về mức phạt nếu chủ phương tiện không nộp lại biển số và đăng ký xe.

Cụ thể, tại điểm e Khoản 5 và điểm c Khoản 7, Điều 30 của Nghị định 100 quy định, phạt tiền từ 400 – 600 nghìn đồng đối với cá nhân; từ 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe.

Phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng đối với cá nhân; từ 4 – 8 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, khi chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến phương tiện đó.