Tuyển dụng nhân viên Marketing/Pr

Công ty TNHH ô tô Trường Phát tuyển dụng: Vị Trí: Nhân viên Marketing/Pr Nơi làm việc: Quận 12 Quyền Lợi Được Hưởng: – Lương thỏa thuận min: 7.000.000 – 9.000.000 đồng/tháng Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh. Môi trường năng động, cơ hội phát triển sau 12 tháng. Bao gồm các …

Tuyển dụng nhân viên Marketing/Pr

Công ty TNHH ô tô Trường Phát tuyển dụng: Vị Trí: Nhân viên Marketing/Pr Nơi làm việc: Quận 12 Quyền Lợi Được Hưởng: – Lương thỏa thuận min: 7.000.000 – 9.000.000 đồng/tháng Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh. Môi trường năng động, cơ hội phát triển sau 12 tháng. Bao gồm các …