• Tải trọng hàng: 10900 kg
 • Kích thước thùng: 8040 x 2350 x 650 mm

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 4500 kg
 • Động cơ: 4HK1 E2N
 • Kích thước thùng: 5100 x 2100 x 570/--- mm

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 11000 kG
 • Động cơ: 7790 cm3
 • Kích thước thùng: 8040 x 2350 x 650 mm

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 12500 kg
 • Động cơ: 7790 cm3
 • Kích thước thùng: 8400 x 2350 x 600/---mm

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 4000 kg
 • Động cơ: 4HK1 E2N
 • Kích thước thùng: 5600 x 2100 x 560/---mm

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 6700 kG
 • Động cơ: 6HK1E4NC
 • Kích thước thùng: 6400 x 2350 x 645 mm

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Động cơ: 4HK1E4CC
 • Tải trọng hàng: 5650 kg
 • Kích thước thùng: 6100 x 2350 x 520/--- mm
950.000.000 

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 4990 kg
 • Động cơ: 4HK1E4CC
 • Kích thước thùng: 6080 x 2350 x 570 mm
970.000.000 

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479