• Kích thước thùng: 8620 x 2400 x 450 mm
 • Động cơ: 11149 cm3
 • Tải trọng hàng: 11900 KG
 • Tải trọng [Lọc]: Từ 8 đến 15 tấn
1.950.000.000 

Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 5800 Kg
 • Kích thước thùng: 5160 x 2210 x 2090/--- mm

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 4990 kg
 • Kích thước thùng: 6600 x 2300 x 570 mm

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 19.850 Kg
 • Kích thước thùng: 9680 x 2360 x 2300 mm
2.130.000.000 

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 10900 kg
 • Kích thước thùng: 8040 x 2350 x 650 mm

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Kích thước thùng: 8140 x 2330 x 430 mm
1.290.000.000 

Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 14500 Kg
 • Kích thước thùng: 8700 x 2390 x 650 - mm
 • Tải trọng [Lọc]: Từ 8 đến 15 tấn
1.750.000.000 

Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 4500 kg
 • Động cơ: 4HK1 E2N
 • Kích thước thùng: 5100 x 2100 x 570/--- mm

Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 1,900 kg
 • Kích thước thùng: 5850 x 2120 x 450 mm

Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 5.500 Kg
 • Kích thước thùng: 4300 x 2060 x 500/--- mm

(Giá xe và thùng xe) Hỗ trợ vay Ngân hàng lãi suất thấp bao đậu. Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

 • Tải trọng hàng: 13100 kg
 • Kích thước thùng: 9200x2500x2600 mm

Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479