• Tải trọng hàng: 11600 kg
  • Kích thước thùng: 8490 x 2350 x 650/---mm
  • Tải trọng [Lọc]: Từ 8 đến 15 tấn
1.580.000.000 

(Giá xe và thùng xe) Hỗ trợ vay Ngân hàng lãi suất thấp bao đậu. Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

  • Tải trọng hàng: 11600 kg
  • Kích thước thùng: 8490 x 2350 x 650/---mm
2.250.000.000 

(Giá xe và thùng xe) Hỗ trợ vay Ngân hàng lãi suất thấp bao đậu. Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

  • Tải trọng hàng: 7300 Kg
  • Kích thước thùng: 6840 x 2350 x 650/---mm
1.300.000.000 

(Giá xe và thùng xe) Hỗ trợ vay Ngân hàng lãi suất thấp bao đậu. Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479