Xe cẩu Đongfeng Trường Giang cẩu 3 tấn – đời 2008

500.000.000 

Xe nhà sài kỹ, vỏ lốp mới thay.

Tải trọng hàng: 5900 kg