• Tải trọng hàng: 17000 kg
  • Kích thước thùng: 12200 x 2500 x 3750 mm
2.250.000.000 

Tư vấn nhiệt tình 24/7.  Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

  • Tải trọng hàng: 17000 kg
  • Kích thước thùng: 12200 x 2500 x 3750 mm
2.420.000.000 

Tư vấn nhiệt tình 24/7.  Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

  • Tải trọng hàng: 16200 kg
  • Kích thước thùng: 8830 x 2340 x 2340/--- mm

Tư vấn nhiệt tình 24/7.  Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479