Cách giải quyết tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID

Thời gian gần đây, đã rất nhiều người than phiền không thể tích hợp giấy phép lái xe (GPLX) vào VNeID với lý do xác thực không đạt. Để có thể khắc phục không thể tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã được chia sẻ nguyên nhân dẫn đến việc người dùng không thể tích hợp GPLX vào VNeID.

Cùng tìm hiểu cách khắc phục không thể tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID ở dưới đây.

Nguyên nhân không thể tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID

Hai nguyên nhân dẫn đến lỗi không tích hợp được giấy phép lái xe vào VNeID như sau:

    • Nguyên nhân đầu tiên là do thông tin trên GPLX chỉ bao gồm họ tên và năm sinh, không có đầy thủ thông tin về ngày tháng sinh và số CCCD, gây nên việc không thể đồng bộ với dữ liệu dân cư quốc gia.
    • Nguyên nhân thứ hai là do GPLX hiện tại vẫn gắn liền với số CMND gồm 9 số, chưa được cập nhật thông tin sang số CCCD gồm 12 số, gây nên tình trạng không thể xác thực trong hệ thống VNeID.

Sửa lỗi không thể tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID

Để thực hiện sửa lỗi không thể tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID, cách đơn giản là bạn đổi GPLX mới (thẻ PET) và cập nhật thêm số CCCD.

Cách đổi gplx truy cập vào Cổng dịch vụ công của Cục Đường bộ Việt Nam ở đây

https://dichvucong.gplx.gov.vn/faces/registration/home.xhtml

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *