Tải trọng hàng: 10.000 kg
Kích thước thùng: 8010 x 2350 x 650 mm
Tải trọng [Lọc]: Từ 8 đến 15 tấn

Xe đã qua sử dụng, đăng ký cuối năm 2014 Giá hữu nghị, hỗ trợ vay Ngân hàng. Vui lòng liên hệ giá tốt nhất