Tải trọng hàng: 17990 kg
Kích thước thùng: 11860 x 2500 x 3600 mm

Xe đẹp, giá hữu nghị, mua bán vui vẻ uy tín. Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

Tải trọng hàng: 6300 kg
Kích thước thùng: 8m

Xe đẹp, giá hữu nghị, mua bán vui vẻ uy tín. Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479