Tải trọng hàng: 1300 KG
Kích thước thùng: 3800 x 2060 x 450 mm

Xe đẹp hơn 95%, giá cực tốt
Mua bán uy tín. Mr.Khanh 0909 420 479 Zalo/

Tải trọng hàng: 2450 Kg
Kích thước thùng: 4300 x 2070 x 500 mm

Xe đẹp hơn 95%, giá cực tốt
Mua bán uy tín. Mr.Khanh 0909 420 479 Zalo/

Động cơ: 12344 cm3
Tải trọng hàng: 7000 Kg
Kích thước thùng: 8500 x 2340 x 450 mm

Mua bán uy tín. 
Mr.Khanh 0909 420 479 Zalo/

Tải trọng hàng: 5200 kg

Xe đẹp hơn 90%, giá cực tốt Mua bán uy tín. Mr.Khanh 0909 420 479 

Tải trọng hàng: 4950 kg
Kích thước thùng: 4400 x 2070 x 500 mm

Xe đẹp hơn 90%, giá cực tốt Mua bán uy tín. Mr.Khanh 0909 420 479 

Tải trọng hàng: 5200 kg
Kích thước thùng: 4400 x 2030 x 390 mm
820.000.000 

Xe đẹp hơn 98%, giá cực tốt Mua bán uy tín. Mr.Khanh 0909 420 479 

Kích thước thùng: 8140 x 2330 x 430 mm
1.290.000.000 

Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

Kích thước thùng: 8450 x 2380 x 600 mm
1.470.000.000 

Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479