Tải trọng hàng: 3450 kg
Kích thước thùng: 3700 x 1820 x 420 mm

Vui lòng liên hệ giá ưu đãi tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

Tải trọng hàng: 3450 kg
Kích thước thùng: 3800 x 1850 x 500 mm

Vui lòng liên hệ giá ưu đãi tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

Tải trọng hàng: 2450 Kg
Kích thước thùng: 3700 x 1850 x 500 mm

Vui lòng liên hệ giá ưu đãi tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

Tải trọng hàng: 3450 kg
Kích thước thùng: 3800 x 1850 x 500 mm

Vui lòng liên hệ giá ưu đãi tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479