Tải trọng hàng: 12.300 Kg
Kích thước thùng: 6520 x 2160 x 1100 mm

Mr.Khanh 0909 420 479 giá tốt nhất

Tải trọng hàng: 13176 kg
Kích thước thùng: 6.660 x 2.360x 1.500 mm

Mr.Khanh 0909 420 479 giá tốt nhất

Tải trọng hàng: 12150 Kg
Kích thước thùng: 6350 x 2300 x 580/--- mm

Mr.Khanh 0909 420 479 giá tốt nhất