Tải trọng hàng: 14000 kg
Kích thước thùng: 6840 x 2340 x 600 mm

Vui lòng liên hệ giá ưu đãi tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479

Tải trọng hàng: 5600 Kg
Kích thước thùng: 4300 x 2030 x 500 mm

Vui lòng liên hệ giá ưu đãi tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479