Giá bán xe tải Hino gắn cẩu mới tháng 5/2020

Bảng giá xe tải Hino gắn cẩu mới nhất trong tháng

Xe tải Hino gắn cẩu Unic

Bảng giá xe tải Hino gắn cẩu Unic mới 2020
Bảng giá xe tải Hino gắn cẩu Unic mới 2020
– Xe tải Hino 2 tấn XZU720L gắn cẩu Unic URV346: 1.190.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino 3t4 XZU730L gắn cẩu Unic URV343: 1.215.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino 3 tấn XZU720L gắn cẩu Unic URV343: 1.125.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino 3t5 XZU730L gắn cẩu Unic URV345: 1.275.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino 2 tấn XZU720L gắn cẩu Unic URV345: 1.165.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino 2t5 XZU720L gắn cẩu Unic URV345: 1.192.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino 2t9 XZU720L gắn cẩu Unic URV344: 1.135.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino 3t5 XZU730L gắn cẩu Unic URV344: 1.160.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino 1t2 XZU650 gắn cẩu Unic URV233: 990.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino 1t2 XZU650 gắn cẩu Unic URV293: 1.020.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino FC9JLTC 5.2 tấn gắn cẩu Unic URV345: Giá liên hệ
– Xe tải Hino FC9JLTC 5.6 tấn gắn cẩu Unic URV343: Giá liên hệ
– Xe tải Hino FC9JNTC 4.9 tấn gắn cẩu Unic URV346: Giá liên hệ
– Xe tải Hino FC9JLTC 5.3 tấn gắn cẩu Unic URV344: Giá liên hệ
– Xe tải Hino FC9JNTC 4.6 tấn gắn cẩu Unic URV343: Giá liên hệ
– Xe tải Hino 6 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn – FC9JLTA: 1.385.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino 6 tấn gắn cẩu 3 tấn 6 khúc – FC9JLTA: 1.170.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino FC 6 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn 5 khúc URV550: 1.280.000.000 VNĐ
– Xe cẩu Hino FC9JLTA 4T1 gắn cẩu Unic URV345: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FC9JLTA 3T5 gắn cẩu Unic URV555: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FC9JLTA 3T4 gắn cẩu Unic URV545: 1.495.000.000 VNĐ
– Xe cẩu Hino FC9JLTA 3T45 gắn cẩu Unic URV544: 1.580.000.000 VNĐ
– Xe cẩu Hino FC9JLTA 4T9 gắn cẩu Unic URV344: Giá liên hệ
– Xe tải Hino FG8JP7A 6T8 gắn cẩu Unic URV555: 2.075.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino FG8JP7A 5T7 gắn cẩu Unic URV546: 1.983.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino FG8JPSB 6T5 gắn cẩu Unic URV554: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FG8JT7A 7 tấn gắn cẩu Unic URV344: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FG8JP7A 6 tấn gắn cẩu Unic URV547: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FG8JP7A 6T7 gắn cẩu Unic URV635: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FG8JPSL 6T5 gắn cẩu Unic URV555: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FG8JPSN 8T2 gắn cẩu Unic URV344: Giá liên hệ
– Xe tải Hino FG8JPSB 7T2 gắn cẩu Unic URV504: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FG8JPSU 5T9 gắn cẩu Unic URV555: 2.085.000.000 VNĐ
– Xe tải Hino FL8JT7A 13 tấn gắn cẩu Unic URV554: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino 13 tấn FL8JT7A gắn cẩu Unic URV504: Giá liên hệ
– Xe tải Hino FL8JW7A 3 chân 13 tấn gắn cẩu Unic URV555: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FL8JTSA 3 chân 14 tấn gắn cẩu Unic URV555: Giá liên hệ
– Xe tải Hino FL8JTSG 3 chân 14 tấn gắn cẩu Unic URV554: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FL8JTSG 15 tấn gắn cẩu Unic URV344: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FL8JTSA 12 tấn gắn cẩu Unic URV805: Giá liên hệ

Xe tải Hino gắn cẩu Tadano

Bảng giá xe tải Hino gắn cẩu Tadano mới 2020
Bảng giá xe tải Hino gắn cẩu Tadano mới 2020

– Xe cẩu Hino XZU720L 2T8 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.185.000.000 VNĐ

– Xe cẩu Hino XZU720L 2T2 gắn cẩu Tadano TM-ZE305MH: 1.150.000.000 VNĐ

– Xe cẩu Hino XZU730L 3T3 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.260.000.000 VNĐ

– Xe cẩu Hino FC9JLTA  4T3 gắn cẩu Tadano TM-ZE305MH: 1.445.000.000 VNĐ

– Xe cẩu Hino FC9JLTA 4T7 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.395.000.000 VNĐ

– Xe cẩu Hino FC9JLTA 4T2 gắn cẩu Tadano TM-ZE306HRS: 1.480.000.000 VNĐ

– Xe cẩu Hino FG8JPSB 6T4 gắn cẩu Tadano TM-ZE555MH: 1.945.000.000 VNĐ

– Xe cẩu Hino FG8JP7A 6T gắn cẩu Tadano TM-ZE555MH: Giá liên hệ

– Xe tải Hino FG8JP7A 7T5 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.848.000.000 VNĐ

– Xe cẩu Hino FG8JP7A 6T7 gắn cẩu Tadano TM-ZT504MH: 1.950.000.000 VNĐ

– Xe tải Hino FL8JW7A 14 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH: Giá liên hệ

– Xe tải Hino FG8JTSL 3 chân 12 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZT825: Giá liên hệ

– Xe cẩu Hino FL8JW7A 3 chân 14 tấn gắn cẩu cẩu Tadano TM-ZT505H: Giá liên hệ

– Xe tải Hino FL8JTSA 14T5 gắn cẩu cẩu Tadano TM-ZE304MH: Giá liên hệ

Xe tải Hino gắn cẩu Soosan

Bảng giá xe tải Hino gắn cẩu Soosan mới 2020
Bảng giá xe tải Hino gắn cẩu Soosan mới 2020
–  Xe cẩu Hino FG8JPSB 5T4 gắn cẩu Soosan SCS506: Giá liên hệ
– Xe tải Hino FG8JPSB 6T5 gắn cẩu Soosan SCS524: 1.895.000.000 VNĐ
– Xe cẩu Hino FL8JT7A 3 chân 13 tấn gắn cẩu Soosan SCS524: Giá liên hệ
– Xe tải cẩu Hino FL8JTSL 3 chân 11 tấn gắn cẩu Soosan SCS746L: Giá liên hệ
– Xe cẩu Hino FL8JW7A 12 tấn gắn cẩu Soosan SCS746 – 7 tấn 6 khúc: Giá liên hệ
VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE – MR.KHANH 0909 420 479

Xe tải Hino gắn cẩu Palfinger

Bảng giá xe tải Hino gắn cẩu Palfingermới 2020
Bảng giá xe tải Hino gắn cẩu Palfingermới 2020
– Xe tải Hino FL8JTSA 3 chân 14 tấn gắn cẩu Palfinger PK11002B: Giá liên hệ
Cần cẩu gấp – cẩu robot Palfinger có sức nâng từ 1 tấn đến 40 Tấn với các model khác nhau:
– Model cẩu 3 tấn (3.1, 3.2, 3.3 tấn): PK6500, PK6501, PK8500, PK8501
– Model cẩu 5 tấn – 6 tấn PK1100, PK11001, PK1102,…
– Model cẩu 6.2 tấn – đến 8 tấn :  SPK1550, SPK12000, SPK18500
– Model cẩu 10 tấn đến 14 tấn : SPK23500, SPK25000, PK35000, SPK38502, SPK42502…
– Và nhiều model cẩu với sức nâng lớn đến 40 tấn.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *