Bảng giá Xe Tải Gắn Cẩu cập nhật mới tháng 05/2022

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 05/2022

Công ty TNHH ô tô Trường Phát cập nhật thường xuyên và liên tục bảng giá xe tải gắn cẩu tự hành mới năm 2021. Dưới đây là bảng giá được cập nhật vào tháng 05/2022 của các xe như: xe tải gắn cẩu,  xe tải gắn cẩu 1 tấn, xe tải gắn cẩu 5 tấn, xe tải gắn cẩu 7 tấn, xe tải gắn cẩu 10 tấn, xe tải gắn cẩu 15 tấn, xe tải gắn cẩu Unic, xe Isuzu gắn cẩu, xe Hino gắn cẩu, xe tải Hyundai gắn cẩu, xe tải Dongfeng gắn cẩu…

Giá xe tải Hino gắn cẩu mới

Xe tải Hino là thương hiệu rất được ưa chuộng để gắn cẩu. Xe có các tải trọng như: xe cẩu Hino 3t5, xe cẩu Hino 5 tấn, xe cẩu Hino 7 tấn, xe cẩu Hino 8 tấn, xe cẩu Hino 15 tấn… Cẩu được dùng thuộc các thương hiệu nổi tiếng như: xe tải Hino gắn cẩu Unic, xe tải Hino gắn cẩu Soosan, xe tải Hino gắn cẩu Kanglim, xe tải Hino gắn cẩu Dongyang, xe tải Hino gắn cẩu Tadano, xe tải Hino gắn cẩu Palfinger, xe tải Hino gắn cẩu Atom,…

 • Xe tải Hino 3t5 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc – XZU730L: 1.161.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 1t2 XZU650 gắn cẩu Unic 3 tấn URV293: 1.021.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 1t2 XZU650 gắn cẩu Unic 2 tấn 3 khúc URV233: 991.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2 tấn gắn cẩu Unic URV346: 1.191.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t8 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.186.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t2 gắn cẩu Tadano TM-ZE305MH: 1.151.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2 tấn gắn cẩu Unic URV345: 1.166.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 3 tấn gắn cẩu Unic URV343: 1.126.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t6 gắn cẩu Fassi 4 tấn 4 khúc: 1.071.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t9 gắn cẩu Unic URV344: 1.136.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t5 gắn cẩu Unic 3 tấn 5 khúc: 1.193.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU730L 3t5 gắn cẩu Unic URV345: 1.276.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino XZU730L 3t4 gắn cẩu Unic 3 tấn 3 khúc: 1.216.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU730L 3t3 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.261.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 6 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn – FC9JLTA: 1.386.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 6 tấn gắn cẩu 3 tấn 6 khúc – FC9JLTA: 1.171.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FC 6 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn 5 khúc URV550: 1.281.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FC 6 tấn gắn cẩu gấp 3 tấn Hyva HB70E4: 2.051.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4 tấn gắn cẩu Sangdo 5 tấn 4 khúc: 1.461.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t1 gắn cẩu Unic URV345: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t5 gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t3 gắn cẩu Tadano TM-ZE305MH: 1.446.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t4 gắn cẩu Unic URV545: 1.496.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t7 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.396.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t6 gắn cẩu HKTC HLC-5014M: 1.466.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t2 gắn cẩu Tadano TM-ZE306HRS: 1.481.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t45 gắn cẩu Unic URV544: 1.581.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t9 gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JLTC 5.3 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JLTC 5.2 tấn gắn cẩu Unic URV345: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JLTC 5.6 tấn gắn cẩu Unic URV343: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JNTC 4.9 tấn gắn cẩu Unic URV346: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JNTC 4.6 tấn gắn cẩu Unic URV343: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 6t8 gắn cẩu Unic URV555: 2.076.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 6t4 gắn cẩu Tadano TM-ZE555MH: 1.946.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 5t5 gắn cẩu HKTC HLC-7016S: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 5t4 gắn cẩu Soosan SCS506: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 5t7 gắn cẩu Unic URV546: 1.984.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JT7A 6t gắn cẩu Tadano TM-ZE555MH: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 6t5 gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 7t5 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.849.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JP7A 6 tấn gắn cẩu Unic URV547: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JP7A 6t7 gắn cẩu Unic URV635: giá liên hệ
 • Xe Hino FG8JP7A 6t7 gắn cẩu HKTC HLC-5014M: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSL 6t5 gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JPSB 6t5 gắn cẩu Soosan scs524: 1.896.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 7 tấn gắn cẩu HKTC HLC-5014M: giá liên hệ
 • Xe cẩu hino FG8JPSN 8t2 gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JP7A 6t7 gắn cẩu Tadano TM-ZT504H: 1.951.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FG8JPSB 7t2 gắn cẩu Unic URV504: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JT7A 6t6 gắn cẩu ATOM514: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSU 5t9 gắn cẩu Unic URV555: 2.086.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FL8JT7A 3 chân 13 tấn gắn cẩu Soosan SCS524: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JW7A 14 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JT7A 13 tấn gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSL 3 chân 12 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZT825: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JT7A 13 tấn gắn cẩu Unic URV504: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JW7A 3 chân 13 tấn gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSL 13 tấn gắn cẩu Sangdo SCS514ML: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JW7A 3 chân 14 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZT505H: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSA 3 chân 14 tấn gắn cẩu Palfinger PK11002B: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSA 3 chân 14 tấn gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSA 14t5 gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSG 3 chân 14 tấn gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSG 15 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải cẩu Hino FL8JTSL 3 chân 11 tấn gắn cẩu Soosan SCS746L: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JW7A 12 tấn gắn cẩu Soosan 7 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải cẩu Hino FL8JW7A 13 tấn gắn cẩu Kanglim KS1056TS: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSL 3 chân 11 tấn gắn cẩu CSS106 7 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JT7A 11t5 3 chân gắn cẩu ATOM736: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSA 12 tấn gắn cẩu Unic URV805: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JT7A 7 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ

Giá xe tải gắn cẩu Hyundai

Xe tải Hyundai gắn cẩu được phân chia theo chủng loại như: Hyundai Poster, Hyundai HD65, Hyundai HD72, Hyundai HD1000, xe tải Hyundai HD800, xe tải Hyundai HD700, xe tải Hyundai HD99, xe Hyundai H100, xe tải Hyundai HD65, xe tải Hyundai HD210, xe tải Hyundai HD320, xe tải Hyundai HD120S, xe tải Hyundai HD88.

 • Xe tải Hyundai 7 tấn HD120SL gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc URV340: 1.339.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 12 tấn HD210 gắn cẩu Kanglim 5 tấn KS1056T: 1.996.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 14 tấn gắn cẩu Kanglim 12 tấn 5 khúc: 3.391.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 14 tấn gắn cẩu Palfinger 13 tấn 5 khúc: 3.691.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 15 tấn gắn cẩu Kanglim 10 tấn 5 khúc: 3.341.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 14 tấn gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 khúc: 3.481.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 14 tấn 5 chân gắn cẩu Soosan SCS1015L: 3.536.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 14 tấn 5 chân gắn cẩu Dongyang 10 tấn 5 khúc: 3.431.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân gắn cẩu HKTC HLC10015S: 3.516.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân 17 tấn gắn cẩu Unic URV554: 2.911.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân 16 tấn gắn cẩu Unic URV805: 2.331.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 16 tấn 5 chân gắn cẩu Dongyang 6 tấn 7 khúc: 3.161.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân 17 tấn gắn cẩu Dongyang 7 tấn 6 khúc: 3.181.00.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 4 chân 12 tấn gắn cẩu HKTC HLC-10015S: 2.376.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 11 tấn 4 chân gắn cẩu Kanglim KS2056: 3.551.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 4 chân 15 tấn gắn cẩu Ferrari 8 tấn 4 khúc: 3.191.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 12 tấn gắn cẩu Dongyang SS2725LB: 3.191.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 4 chân 11 tấn gắn cẩu Soosan SCS1015LS: 3.596.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 12 tấn HD320 gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 khúc: 3.499.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 11 tấn HD320 gắn cẩu CSS300 12 tấn 4 khúc: 3.471.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 8 tấn gắn cẩu Soosan SCS1015LS 10 tấn 5 khúc: 3.481.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 10 tấn gắn cẩu Soosan 10 tấn 5 khúc: 3.481.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 11 tấn gắn cẩu ATOM 1205: 3.476.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 13 tấn gắn cẩu Dongyang SS2037 8 tấn: 3.171.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 14 tấn gắn cẩu Kanglim KS2056H 7 tấn 6 khúc: 3.161.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 11 tấn gắn cẩu ATOM 14 tấn 5 khúc: 3.551.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 4 chân 16 tấn gắn cẩu Unic URV554: 2.951.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD250 12 tấn gắn cẩu Unic urv553: 2.681.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD250 11 tấn gắn cẩu Dongyang SS1406 6 tấn 6 khúc: 2.631.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD250 12 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 khúc: 2.501.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 13 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn 3 khúc: 1.881.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 12 tấn gắn cẩu Unic URV504: 2.011.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 11t5 3 chân gắn cẩu Unic URV545: 2.036.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 3 chân HD210 11 tấn gắn cẩu Unic 4 tấn 6 khúc: 2.051.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 12 tấn gắn cẩu HKTC HLC-3014M 3 tấn 4 khúc: 1.861.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 13 tấn gắn cẩu Unic URV344: 1.901.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 3 chân 12 tấn gắn cẩu Unic URV554 5 tấn 4 khúc: 2.026.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 3 chân 11t5 gắn cẩu Unic URV555: 2.046.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 3 chân 12 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 4 khúc: 2.011.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 10 tấn gắn cẩu Unic URV805 8 tấn 5 khúc: 2.281.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 10 tấn gắn cẩu Palfinger 7 tấn 3 khúc: 2.161.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 3 chân HD210 11 tấn gắn cẩu dongyang 6 tấn 6 khúc: 2.151.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD72 2 tấn gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: 1.071.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD72 2t5 gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH 3 tấn 3 khúc: 1.041.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD700 5t8 gắn cẩu Unic URV343 3 tấn 3 khúc: 1.141.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD700 5t7 gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: 1.151.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD700 6 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn 4 khúc: 1.146.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD800 7 tấn gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: 1.156.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai New Mighty N250SL gắn cẩu Unic URV233: giá liên hệ
 • Xe tải Hyundai HD260 9 tấn gắn cẩu Kanglim KS2056T/S: giá liên hệ
 • Xe tải Hyundai Mighty 2017 6.7 tấn gắn cẩu Unic URV344: 1.191.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD120SL 6T9 gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH: 1.296.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD99 5 tấn gắn cẩu Unic URV343: 1.160.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD99 5T5 gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: 1.171.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD99 5T2 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH 3 tấn 4 khúc: 1.156.000.000 VNĐ

Giá xe tải gắn cẩu Isuzu 

 • Xe tải Isuzu 15 tấn FVM gắn cẩu Unic 8 tấn 5 khúc URV805: 2.541.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu 1t9 gắn cẩu nâng người trên cao 18m: 981.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu NPR85K 2 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn 5 khúc: 1.161.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu NQR75L 3t5 gắn cẩu unic 3 tấn URV340: 1.181.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu NQR75M 4 tấn gắn cẩu 3 tấn Unic URV340: 1.221.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu FRR90N 5 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc: 1.301.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu FRR90N 4t2 gắn cẩu Unic 3 tấn 6 khúc: 1.341.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu 6t4 FVR34Q gắn cẩu Unic 5 tấn 4 khúc: 1.931.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu 7t7 FVR34S gắn cẩu gấp Ferrari 2 tấn: 1.701.000.000 VNĐ
 • Xe tải Isuzu 3 chân 13t5 gắn cẩu Unic 5 tấn URV550: 2.301.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Isuzu FRR90N 5t3 gắn cẩu Unic URV343: 1.281.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Isuzu FVM34T 13 tấn gắn cẩu Unic URV634: 2.381.000.000 VNĐ

Các dòng xe cẩu Isuzu rất đa dạng, xe nền Isuzu có nhiều chủng loại như: xe tải Isuzu 1 tấn, xe tải Isuzu 1.4 tấn, xe tải Isuzu 1 tấn 4, xe tải isuzu 1 5 tấn, xe tải Isuzu 1.9 tấn, xe tải Isuzu 2 tấn, xe tải Isuzu 2.4 tấn, xe tải Isuzu 2 tấn 4, xe tải isuzu 2.5 tấn, xe tải Isuzu 2 tấn rưỡi, xe tải Isuzu 2 tấn 9, xe tải isuzu 3.5 tấn, xe tải Isuzu5 tấn, xe tải Isuzu 6 tấn, xe tải Isuzu 6.2 tấn, xe tải Isuzu 7 tấn, xe tải Isuzu 8 tấn, xe tải Isuzu 9 tấn, xe tải Isuzu 15 tấn…

Giá xe tải gắn cẩu Fuso

 

 • Xe tải Fuso 3 chân 11 tấn gắn cẩu Dongyang 6 tấn 6 khúc: 1.800.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 3 chân 12 tấn gắn cẩu Ferrari 5 tấn 4 khúc: 1.980.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 3 chân 13 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 5 khúc: 1.900.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 3 chân 12 tấn gắn cẩu Soosan 5 tấn 4 khúc: 1.880.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 5t5 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc: 1.360.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 3 chân 12 tấn gắn cẩu Unic URV504: 1.860.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 3 chân 13 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn 4 khúc: 1.870.000.000 VNĐ
 • Xe tải Fuso 4 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn 4 khúc: 1.100.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Fuso Canter 3t5 gắn cẩu Unic URV344: 1.080.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Fuso Canter 2t5 gắn cẩu Unic URV344: 1.045.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Fuso 3 chân 14 tấn gắn cẩu Unic URV344: 1.800.000.000 VNĐ

Xe Fuso có nhiều tải trọng như: xe tải Fuso 2 tấn, xe tải Fuso 2 4 tấn, xe tải Fuso 5 tấn, xe tải Fuso 8 tấn, xe tải Fuso 8.2 tấn, xe tải Fuso 15 tấn, xe tải Fuso 16 tấn, xe tải Fuso 24 tấn… Tương tự, cẩu gắn trên xe cũng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, các sản phẩm đều có điểm chung là an toàn, chất lượng và hiệu quả cao khi làm việc.

Với nhu cầu vận chuyển và bốc dỡ hàng hoá ngày càng tăng cùng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nên xe tải gắn cẩu ngày càng được nhiều người dùng lựa chọn. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Ô TÔ TRƯỜNG PHÁT để được tư vấn và báo giá.

Công ty cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu vận tải và an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp quý khách hàng.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *