XE CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH

  • Tải trọng hàng: 10400 kg
  • Kích thước thùng: 7270 x 2380 x 420/---mm
3.600.000.000 
  • Tải trọng hàng: 12650 kg
  • Kích thước thùng: 7000 x 2480 x ---/mm
1.720.000.000 
  • Tải trọng hàng: 6800
  • Động cơ: Hyundai-D4DB
  • Kích thước thùng: 5000 x 2200 x ---/--- mm